MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ1- TARAFLARSATICI BİLGİLERİ UNVANI: ADRESİ: TELEFON NO: E-POSTA:ALICI BİLGİLERİ Adı, Soyad / Ünvan: E-mail: Telefon:2-SÖZLEŞMENİN KONUSUİşbu mesafeli satış sözleşmesi Satıcının Alıcıya satışını yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.İşbu sözleşme doğrultusunda Alıcı, mülkiyeti Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketine ait olan www.organikbesin.com adresli internet sitesinden Satıcıya ait ürün/ürünlerin elektronik ortamda satın alınmasına yönelik sipariş vermiştir. Bu kapsamda Taraflar işbu sözleşme konusu ürünlerin satışında Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketi’nin hiçbir şekilde taraf olmadığını ve yine Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketi’nin herhangi bir tarafın yükümlülüğünü yerine getirip getirmemesine ilişkin bir taahhüdünün ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİSözleşme konusu ürünün türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği şekildedir:Alınan Ürün /Ürünler —- Teslimat Bilgileri —-Fatura Bilgileri —-4- GENEL HÜKÜMLERa) Alıcı, sözleşme konusu ürünün nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.b)Sözleşme konusu ürün 3 (üç) gün içerisinde Satıcı tarafından yukarıda belirtilen teslimat adresine ve teslim edilecek kişi adına kargoya verecektir.c) Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu olmayacaktır.d) Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları aksi belirtilmedikçe Alıcıya ait olacaktır.e) Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumlu olacaktır.f) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik onaylı nüshasının Satıcının sistemine ulaşmış olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse Satıcı ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.g) Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının ve/veya bilgilerinin Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelinin Satıcıya ödememesi halinde Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade edilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye/kargo giderleri Alıcıya ait olacaktır.h) Satıcı, zorlayıcı sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağan üstü durumlardan dolayı sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ____ gün içerisinde kendisine iade edilir.ı) Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini www.organikbesin.com adresinde mevcut soru sor sekmesinden ve/veya yukarıda belirtilen Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak Satıcıya ulaştırabilirler.5- CAYMA HAKKIa) Alıcı, işbu sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Alıcı gerekli gördüğü takdirde mal kendisine teslim edilmeden dahi cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı, belirlenen süre içerisinde www.organikbesin.com adresinden Hesabım sekmesinden ilgili sipariş için “İptal/İade Taleplerim” bölümünü tıklayarak kullanabilir.b) Cayma hakkını kullanan Alıcı, caymaya konu ürün ile birlikte ürünün faturası, kutusu, ambalajı, ürün ile birlikte eşantiyon/hediye olarak verilen diğer malları eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkına konu olan ürüne ilişkin Alıcının yaptığı tüm ödemeler her ne ad ve nam altında olursa olsun bir kesinti yapmaksızın tek seferde kendisine iade edilecektir. Cayma hakkından ötürü iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.c) Sözleşmenin 2. Maddesinde de açıkça belirtildiği üzere Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketi işbu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmayıp Alıcının Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketine karşı cayma hakkı yoktur ve Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketinden bedel iadesi veya ürün değişimi talep edemez.6- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARIİlgili mevzuat gereğince cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmelerden bir kısmı aşağıda listelenmiş olup mevzuat gereğince işbu sözleşme kapsamında cayma hakkı kullanılamayacaktır.a)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,c) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dışında bırakılan; yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine dair sözleşmelerde de cayma hakkı kullanılamayacaktır.7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜİşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yeri veya ürünün satın alındığı yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.8- SON MADDEİşbu sözleşme taraflarca okunarak –/–/– tarihinde Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Saygılarımızla, www.organikbesin.com